TimeOut Portal

Razmena

Razmena banera:

Košarkaški portal "TimeOut" je zainteresovan za razmenu banera sa svim sličnim portalima, na bazi reciprociteta. Vaš baner će dobiti poziciju shodno poziciji koju nam vi obezbedite na vašem sajtu.

Preuzmite banere i dostavite našim administratorima linkove do vaših putem kontakt forme:

 

 

RSS

osnovni poziv
https://static.timeout.rs/rss

enclosure media

dodatni parametri

https://static.timeout.rs/rss?hiddenfeed=true // prikakaz stavki koje nisu označene za RSS razmenu
https://static.timeout.rs/rss?all=true   // prikakaz svih stavki. parametar vidi iznad